Wat is de eindinspectie van een koopwoning?

Tijdens de eindinspectie wordt de woning gezamenlijk door de verkoper(s), koper(s) en de eventuele aankoopmakelaar, gecontroleerd. Dit is hét moment om te checken of de woning nog in dezelfde staat is, als toen je deze kocht en of alles wat op papier is afgesproken, klopt. Tijdens de eindinspectie controleer je ook (indien van toepassing) of de overgenomen roerende zaken aanwezig zijn. Tot slot noteer je de standen van het gas, water en elektriciteit op en geef je deze door aan de nutsbedrijven.

Wanneer is de eindinspectie van een koopwoning?

De eindinspectie vindt vaak plaats op dezelfde dag als de officiële overdracht bij de notaris. Enkele uren voordat je naar de notaris gaat, voer je de eindinspectie van de woning uit. Het is uiteraard ook mogelijk om een dag van te voren de woning te inspecteren, maar dan loop je het risico dat er in de tussentijd toch nog iets defect kan raken. Plan de eindinspectie ook niet nét voor het transport in. Het kan  zijn dat je dan te gehaast de eindinspectie uitvoert, waardoor je wellicht aspecten over het hoofd ziet.

Waarom is de eindinspectie belangrijk?

Er zit vaak enige tijd tussen de aankoop en de overdracht van de woning. In die tijd kan er een hoop veranderen in en rondom de woning. Door samen de woning te controleren kan er een hoop onenigheid achteraf voorkomen worden. Als er afspraken zijn gemaakt over roerende zaken die overgenomen worden, is het belangrijk om te controleren of deze nog aanwezig zijn. Als koper moet je voldoen aan de onderzoeksplicht. De eindinspectie is als ware de laatste horde hiervan. De eindinspectie is dus een noodzakelijk en zeer belangrijk moment. Het is uiteraard mogelijk om de eindinspectie zonder makelaar uit te voeren, echter wordt dit niet aangeraden, aangezien een makelaar jarenlange ervaring heeft met eindinspecties van allerlei soorten woningen.

Eindinspectie woning: niet akkoord

Kom je tijdens de eindinspectie erachter dat bepaalde zaken niet in orde zijn, defect zijn of ontbreken? Dan zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden met de verkoper. Een makelaar kan hierbij bemiddelen en helpen. Indien er ernstige gebreken aan het licht komen tijdens de eindinspectie, is het mogelijk om een deel van de verkoopsom in een depot te laten plaatsen door de notaris. Is het probleem opgelost? Dan pas krijgt de verkoper dit restant. Bij ernstige gebreken kan de koop uitgesteld worden en krijgt de verkoper acht dagen de tijd om het probleem te verhelpen. Hierna wordt de verkoper in gebreken gesteld en er kan een boete opgelegd worden. Bij extreme gebreken kan zelfs de koop ontbonden worden. Gelukkig komt dit in de praktijk niet vaak voor.

Checklist eindinspectie koopwoning

Tijdens de eindinspectie zijn er veel aandachtspunten waar je aan moet denken. Om je op weg te helpen geven wij je hier enkele tips voor de eindinspectie:

 • de meterstanden, noteer deze en maak hier een foto van
 • alle elektrische apparaten, werken deze?
 • of de eventuele overgenomen roerende zaken aanwezig zijn
 • de sleutels, zijn ze aanwezig en waarvan zijn ze?
 • of er apparaten zijn in de woning die uitleg nodig hebben
 • het toilet, spoelt deze goed door?
 • de kranen, werken deze? (zowel koud als warm water)
 • de verwarming, werkt deze?
 • of er geen sprake is van lekkages (wasbakken, plafonds, douche, garage/schuur etc.)
 • of je geen vreemde geurtjes waarneemt (zoals rioollucht)
 • de lichtschakelaars, werken deze?
 • of al het afval is weggebracht en of (indien van toepassing) een afvalpas aanwezig is
 • de meterkast, werken alle groepen?