Disclaimer

Deze website is door Domicilie Makelaars met grote zorg samengesteld. Domicilie staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de aangeboden informatie. Aan de gegevens uit deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

In het bijzonder zijn alle prijzen op domicilie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hoewel Domicilie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Domicilie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Domicilie worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Domicilie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Domicilie worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten

Alle content op domicilie.nl (tekst, beeld, geluid, video etc.) is eigendom van Domicilie Makelaars of van derden die hebben ingestemd met publicatie op deze site, dan wel waarvan de bron wordt vermeld. Niets van deze site mag worden verspreid of hergebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domicilie Makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.