Woningmarkt naar nieuw evenwicht

Vriendelijkere verkoopprijzen versus hoge hypotheekrente

De koopmarkt wordt iets vriendelijker bij een nog steeds krap aanbod. Kopers staan voor hogere financieringslasten. Woningverkopers krijgen iets minder betaald voor hun woning dan de vraagprijs. Nieuwbouwproductie en nieuwbouwverkopen laten een forse afname zien. Dat is de kern van de woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM over het 1e kwartaal van 2023. 

Transactiecijfers

NVM-makelaars verkochten in het 1e kwartaal van 2023 ruim 28 duizend woningen. Dit is een daling van 2,4% ten opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met het vorige kwartaal is de daling bijna 13%. In een 1e kwartaal worden bijna altijd minder woningen verkocht dan in een 4e kwartaal. De huidige daling past in een dalende trend die al 2 jaar duurt.

Waar een gemiddelde koopwoning in Nederland vorig jaar nog binnen een recordsnelheid van 23 dagen werd verkocht, is dat opgelopen naar 42 dagen. Toch wordt nog steeds driekwart van de woningen binnen een kwartaal verkocht, en 94% van de woningen binnen een half jaar.

 

Speciaal voor jou hebben wij de belangrijkste kwartaalcijfers van de NVM op regionaal en lokaal niveau verwerkt in onze Kwartaalrapportage Woningmarkt.

Woningaanbod licht gedaald

Dit kwartaal zien we voor het eerst het woningaanbod dalen, waardoor er iets minder woningaanbod beschikbaar is. Landelijk staan er ruim 31 duizend woningen te koop bij NVM-makelaars. Hoewel dat ruim 9% minder is dan in het 4e kwartaal van 2022, is er op jaarbasis bijna sprake van een verdubbeling.

De lichte prijsdaling en onzekerheid zorgen ervoor dat potentiële woningverkopers vaker een afwachtende houding aannemen. Dat terwijl een prijsdaling voor een doorstromer naar een duurdere woning ook een kans is, aangezien de toekomstige woning relatief meer in prijs daalt dat de huidige goedkopere woning.

 

Kansen

De huidige marktsituatie biedt ook kansen. Voor starters, die meer kansen gaan krijgen door uitval van beleggers en de lichte prijsdalingen. Maar ook voor doorstromers die naar een duurdere woning willen verhuizen, omdat deze harder in prijs dalen dan de huidige woning. Voor de komende maanden horen we positieve geluiden opgaan. We zien een toename van het aantal serieuze kijkers en aantal biedingen. De consument lijkt te wennen aan de nieuwe werkelijkheid en er ontstaat weer meer dynamiek.

Vul je gegevens in en wij sturen je de kwartaalrapportage toe per e-mail.

Kwartaalrapportage Woningmarkt aanvragen