NVM: Woningmarkt veert op

Meer transacties en milde prijsstijgingen op solide woningmarkt

De koopwoningmarkt heeft een positief kwartaal achter de rug. Zowel in de bestaande koopmarkt als de nieuwbouwmarkt zit weer duidelijk beweging. Dat blijkt uit de nieuwe woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM over het tweede kwartaal van 2023. 

Aantal verkopen flink gestegen

NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal van 2023 ruim 34.000 bestaande koopwoningen, een stevige plus van 20% ten opzichte van het vorige kwartaal. In een 2e kwartaal worden traditiegetrouw bijna altijd meer woningen verkocht dan in een 1e kwartaal, gemiddeld zo’n 15%. Dit kwartaal is de stijging dus aanzienlijk groter.

Vergeleken met een jaar geleden zijn er echter nog wel 5,4% minder woningen verkocht. Dit komt vooral doordat er te weinig woningaanbod beschikbaar is om te verkopen. Door de vele transacties is de keuze voor consumenten afgenomen en neemt de krapte weer wat toe.

In het tweede kwartaal van 2023 is een woning na gemiddeld 35 dagen verkocht. Dat is 7 dagen korter dan in het eerste kwartaal van 2023. Het teruglopen van de verkooptijden is een signaal dat de woningmarkt aantrekt en de verkoopbaarheid van woningen toeneemt. 78% van de woningen was binnen een kwartaal verkocht en 13% binnen een half jaar.

Speciaal voor jou hebben wij de belangrijkste kwartaalcijfers van de NVM op regionaal en lokaal niveau verwerkt in onze Kwartaalrapportage Woningmarkt.

Meer vraag bij gelijkblijvend aanbod

Het aantal verkopen ligt zoals eerder gemeld 20% hoger dan vorig kwartaal. Het woningaanbod is met 3% slechts een fractie hoger dan vorig kwartaal. Meer vraag bij gelijkblijvend aanbod leidt ertoe dat de prijzen voorzichtig weer wat omhoog gaan.

Binnen de woningtypen zijn verschillende ontwikkelingen te zien. Het aanbod van tussen-, hoek- en 2-onder-1-kapwoningen is gedaald met 2% tot 6%. Het aantal appartementen en vrijstaande woningen dat te koop staat is gestegen met respectievelijk 8% en 9%.

De verhouding tussen vraag en aanbod wordt uitgedrukt met de krapte-indicator. In het tweede kwartaal van 2023 staat de krapte-indicator op 2,8. In het eerste kwartaal van 2023 was deze 3,2. Het aantal keuzemogelijkheden voor kopers is dit kwartaal dus weer afgenomen. Als er uit minder dan vijf woningen te kiezen valt, is de markt krap.

Positieve signalen

De dynamiek is weer terug in de woningmarkt, wat positief is voor zowel verkopers als kopers. Zo neemt het aantal kijkers toe, worden meer woningen verkocht en vinden verkopers sneller een koper voor hun woning. Ook is de markt inmiddels gewend aan de hogere rentestand en toont de prijsontwikkeling dat er weer meer vertrouwen is in de markt.

De verwachting is dat de positieve ontwikkelingen ook de in de tweede helft van 2023 doorzetten. Of dit ook leidt tot een toename van de verkoopdynamiek is echter afhankelijk van de aanwas van nieuw aanbod. Het huidige aanbod blijft te laag om in de vraag te kunnen voorzien. Wel kan de omslag van een prijsdaling naar een prijsstijging de aanleiding voor woningeigenaren worden om nu te gaan verkopen. Als dat gebeurt, kan de stijgende lijn ook in de twee helft van het jaar doorzetten.

De markt trekt weer aan, maar daarmee komen ook de oude kwalen van snelle prijsstijgingen en krap aanbod weer terug. De NVM pleit daarom voor maatregelen om de bouw van nieuwe woningen op gang te krijgen. Anders dreigt opnieuw een oververhitte woningmarkt waar starters buiten de boot vallen.

Vul je gegevens in en wij sturen je de kwartaalrapportage toe per e-mail.

Kwartaalrapportage Woningmarkt aanvragen