Het aantal transacties op de koopwoningmarkt blijft dit kwartaal op peil. Als makelaar signaleren we dat het vertrouwen onder kopers en verkopers is verbeterd, en dat het aantal bezichtigingen en biedingen toeneemt. Omdat er weinig woningen te koop worden gezet, neemt de krapte op de woningmarkt toe. Dat leidt tot minder keuze voor kopers. Deze krapte wordt versterkt door de toename van het aantal huishoudens en een afname van de beschikbaarheid aan nieuwbouwwoningen. Deze factoren leiden ertoe dat de stijging van de verkoopprijzen doorzet. De flink gestegen lonen dragen daar verder aan bij. Deze zorgen voor een verbeterde leencapaciteit die deels de stijgende rente en inflatie compenseren. Verder zien we dat woningen sneller worden verkocht, de verkoopkansen groter worden en het aantal overbiedingen toeneemt.

Aantal verkopen iets hoger dan vorig jaar

NVM-makelaars verkochten in het 3e kwartaal van 2023 ruim 33.500 bestaande koopwoningen, dit is 2,4% meer dan vorig jaar. Vergeleken met een kwartaal eerder daalde het aantal verkopen met -1,8%. Een derde kwartaal is altijd een wat rustigere periode met minder verkopen.

Gemiddeld duurt het nu 33 dagen om een woning te verkopen. Het is een dag sneller dan vorig kwartaal, maar nog wel 6 dagen langzamer dan in dezelfde periode vorig jaar. 82% van de woningen is binnen een kwartaal verkocht. En nog eens 11% binnen een half jaar. Deze percentages zijn allemaal net iets positiever dan vorig kwartaal.

Speciaal voor jou hebben wij de belangrijkste kwartaalcijfers van de NVM op regionaal en lokaal niveau verwerkt in onze Kwartaalrapportage Woningmarkt.

Minder woningen staan te koop

Vergeleken met afgelopen kwartaal staan er 7% minder woningen in aanbod. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedraagt de daling -1,9%. Dat is geen goed teken, de woningmarkt is gebaat bij voldoende woningaanbod voor potentiële kopers om uit te kiezen. Het aanbod daalt niet omdat er zoveel verkocht wordt, maar vooral omdat er minder woningen te koop worden gezet doordat de doorstroming stokt.

De krapte op de woningmarkt neemt dus verder toe. Dat komt doordat de verkoopaantallen nauwelijks lager liggen dan vorig kwartaal, terwijl het woningaanbod wel flink lager ligt. Voor elke woningzoeker stonden er in het derde kwartaal 2,6 woningen te koop. De krapte is het grootst voor tussenwoningen (1,8). Voor vrijstaande woningen is de markt nog wat ruimer (4,8).

Meer vertrouwen en dynamiek, maar zorgen blijven

Ondanks de krapte zijn er ook lichtpuntjes. De onzekerheid die in veel opzichten heerste (rente, energie, inflatie, recessie) maakten de afgelopen maanden dat consumenten hun verhuisbesluit uitstelden. Deze factoren zien er inmiddels een stuk positiever uit. Verkopers hebben er meer vertrouwen in dat de woning snel verkocht kan worden, mede door de stijgende woningprijzen. Dit kan voor woningeigenaren aanleiding zijn om nu te gaan verkopen. Daarnaast merken we dat het aantal (serieuze) kijkers en het aantal bieders op een woning weer toeneemt.

Er is wel bezorgdheid voor de langere termijn over de krapte op de markt, en het uitblijven van voldoende en betaalbaar (nieuwbouw)aanbod. Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep wonen: Het evenwicht in de markt is nog ver te zoeken. De enige manier om dat op te vangen is bouwen: in de stad, op het platteland én voor alle groepen woningzoekenden. Alleen dan komt de noodzakelijke doorstroming op gang. Wij zullen ons daar als NVM voor blijven inzetten en roepen de (nieuwe) minister op hierover het gesprek met de markt te blijven voeren.”

Vul je gegevens in en wij sturen je de kwartaalrapportage toe per e-mail.

Kwartaalrapportage Woningmarkt aanvragen