Het aantal verkopen is dit kwartaal flink toegenomen. Het vertrouwen onder kopers en verkopers neemt toe en de dalende rente verbetert de betaalbaarheid van woningen. De krapte op de markt is echter groot. Hierdoor zijn de woningprijzen voor het derde achtereenvolgende kwartaal gestegen. De biedingenstrijd onder kopers lijkt weer terug te zijn, met als gevolg dat steeds meer woningen boven de vraagprijs worden verkocht.

Meer weten over de ontwikkelingen en de cijfers in jouw regio of plaats? Lees dan snel verder!

Aantal transacties flink toegenomen

NVM-makelaars verkochten in het 4e kwartaal van 2023 bijna 36.500 bestaande woningen. Vergeleken met het vorige kwartaal ligt het aantal verkopen 9,2% hoger, vergeleken met een jaar geleden zelfs 12% hoger.

Verkooptijd neemt af

De gemiddelde verkooptijd komt dit kwartaal uit op 30 dagen. Dat is 2 dagen sneller dan een kwartaal eerder. Van de woningen die verkocht zijn, is 84% van de woningen binnen een kwartaal verkocht. Voor nog eens 9% van de woningen geldt dat ze binnen aan half jaar zijn verkocht. De verkoop van tussenwoningen gaat het snelst met een gemiddelde verkooptijd van 25 dagen. Een flink verschil met vrijstaande woningen, waarvan de verkooptijd 48 dagen is.

Speciaal voor jou hebben wij de belangrijkste kwartaalcijfers van de NVM op regionaal en lokaal niveau verwerkt in onze Kwartaalrapportage Woningmarkt.

Woningaanbod daalt hard

Vergeleken met het vorige kwartaal stonden er ruim 11% minder woningen te koop. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling maar liefst –26,5%. Dat er zo weinig woningen te koop staan, is een gevolg van het feit dat er weinig woningen te koop worden gezet, terwijl het aantal transacties flink is toegenomen.

De krapte op de woningmarkt neemt dus verder toe. De krapte-indicator (verhouding tussen aanbod en transacties) komt uit op 2,1. Ofwel: voor elke potentiële kopers op de markt staan er 2,1 woningen te koop. De krapte is het grootst voor tussenwoningen (1,3). Voor vrijstaande woningen is de markt nog wat ruimer (4,2). Wanneer de indicator onder de 5 uitkomt spreken we van een krappe woningmarkt.

Vooruitblik

Na de dip op de woningmarkt eind 2022 en begin 2023, is de dynamiek op de woningmarkt op dit moment weer helemaal terug. Het aantal transacties is flink toegenomen en de woningprijzen stijgen door.

Verkopers
De verwachting is dat het aantal transacties in 2024 ongeveer gelijk zal blijven aan 2023. De vraag is weliswaar toegenomen, maar er moet wel voldoende aanbod zijn om te kunnen verkopen. Mits de omstandigheden op de markt niet te veel zullen wijzigen, verwachten we dat de prijzen dit jaar door zullen stijgen. Verkopers hebben er meer vertrouwen in dat de woning snel verkocht kan worden, mede door de stijgende woningprijzen. Dit kan voor woningeigenaren aanleiding zijn om nu te gaan verkopen.

Kopers
De krapte en stijgende woningprijzen zijn minder goed nieuws voor kopers, met name voor starters. Tegelijk zien we door hogere lonen, een lagere hypotheekrente en lagere energielasten dat de betaalbaarheid verbetert. Het aantal particuliere beleggers dat actief is op de woningmarkt is ook hard gedaald, wat zorgt voor meer kansen voor starters (hoewel deze het nog steeds heel lastig hebben).

Nieuwbouw essentieel
Voor een gezonde woningmarkt is evenwicht tussen vraag en aanbod een vereiste. Dat evenwicht is nu nog ver te zoeken. Er is bezorgdheid voor de langere termijn over de krapte van de markt en het uitblijven van voldoende en betaalbaar (nieuwbouw)aanbod. Nieuwbouw is essentieel om de woningmarkt vlot te trekken en het woningtekort aan te pakken.

Vul je gegevens in en wij sturen je de kwartaalrapportage toe per e-mail.

Kwartaalrapportage Woningmarkt aanvragen