Meer keuze voor kopers op woningmarkt

Het groeiende woningaanbod biedt woningkopers meer keuze en kansen tegen licht gedaalde prijzen. Daarmee komt de koopwoningmarkt in wat rustiger vaarwater. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het vierde kwartaal van 2022.

Aantal woningtransacties daalt

NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal van 2022 bijna 32.500 bestaande koopwoningen. Dit is bijna 8% minder dan vorig jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn de aantallen vrijwel stabiel. Dit terwijl normaal gesproken in het vierde kwartaal een stuk meer woningen worden verkocht dan in een derde kwartaal.

Nieuwbouwcijfers

In het vierde kwartaal van 2022 kwamen ruim 8.600 nieuwbouwwoningen en kavels op de markt. Dit is 5% hoger dan een jaar eerder en 13% hoger dan in het derde kwartaal van 2022. NVM-makelaars verkochten bijna 4.100 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een forse daling van 46% vergeleken met een jaar eerder en 20% minder dan in het derde kwartaal van 2022.

De daling staat niet op zichzelf, maar is al langer gaande. De oorzaak voor de daling is echter wel veranderd. In 2021 nam het aanbod af door gebrek aan aanbod. Momenteel is het aanbod er wel, maar weerhouden onder andere de prijsvorming en onzekerheid de woningzoekers om tot aankoop over te gaan.

De gemiddelde prijs van een verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 6% toegenomen tot gemiddeld 498.000 euro. Vergeleken met het derde kwartaal van 2022 is de gemiddelde verkoopprijs 1,4% lager. 64% van de nieuwbouw is in het vierde kwartaal van 2022 400.000 euro of duurder.

 

Speciaal voor jou hebben wij de belangrijkste kwartaalcijfers van de NVM op regionaal en lokaal niveau verwerkt in onze Kwartaalrapportage Woningmarkt.

De woningmarkt in vogelvlucht

De woningmarkt is snel aan het veranderen. De gestegen hypotheekrente , energiekosten en inflatie zorgen voor meer onzekerheid bij kopers. Ook zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de betaalbaarheid van woningen is verslechterd. Het gedrag verandert naar een situatie waarin huishoudens eerst de eigen woning willen verkopen, voordat een nieuwe woning wordt gekocht.

Het aantal verkopen blijft daarom wat achter, terwijl er wel meer woningen te koop worden gezet. Door deze extra aanwas in combinatie met de toegenomen verkooptijd loopt het woningaanbod snel op. Als gevolg hiervan zijn de woningprijzen in het vierde kwartaal van 2022, net als het kwartaal daarvoor, gedaald.

De haalbaarheid van nieuwbouwprojecten komt onder druk te staan. Door de gestegen bouwkosten kunnen de verkoopprijzen van nieuwbouw niet meebewegen met de prijsdaling in de bestaande bouw. Dit, in combinatie met de terughoudendheid van kopers, heeft gezorgd voor een sterke terugval van de verkoopcijfers. Hierdoor neemt het totale aanbod aan nieuwbouwwoningen toe en lopen de verkooptijden op.

Toch zijn er ook behoorlijk wat positieve zaken te benoemen. Er lijkt sprake te zijn van een stabilisatie van de inflatie, de hypotheekrente is de afgelopen weken iets gedaald en het energieprijsplafond en de stijging van de lonen kunnen zorgen voor meer zekerheid in de markt.

Voor de woningkoper zijn de dalende prijzen en de stijging van het woningaanbod ook goed nieuws. Door de betere balans tussen vraag en aanbod hebben kopers meer tijd en ruimte en kan er beter onderhandeld worden over de aankoopprijs.

Vul je gegevens in en wij sturen je de kwartaalrapportage toe per e-mail.

Kwartaalrapportage Woningmarkt aanvragen