De belangrijkste veranderingen voor huizenbezitters

Bezit je op dit moment al een koophuis? Dan zijn dit de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

1. WOZ-waarde gaat verder omhoog

Er wordt verwacht dat de WOZ-waarde van woningen in 2021 met zo’n 6 tot 8% zal stijgen. Een hogere WOZ-waarde is o.a. bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen, zoals de waterschaps- en onroerendezaakbelasting. Daarom hebben veel mensen de WOZ-waarde het liefst zo laag mogelijk. Toch kan een hogere WOZ-waarde ook voordelen hebben, zoals een hogere verkoopwaarde van je huis en een lagere rente op je hypotheek.

Lees meer over de voor- en nadelen van een hogere WOZ-waarde

2. Hypotheekrenteaftrek hogere inkomens daalt

Is je jaarinkomen hoger dan 68.507 euro? Dan heb je per 1 januari 2021 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage daalt namelijk van 46 naar 43%.

Om dit te compenseren wordt het eigenwoningforfait volgend jaar verlaagd. Voor woningen tussen de 75.000 en 1.110.000 euro daalt het eigenwoningforfait van 0,6 naar 0,5%. Door een lager eigenwoningforfait stijgt de aftrekpost eigen woning.

3. Kleine of geen hypotheekschuld: meer belasting

Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dat je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd.

In 2021 is nog 90% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar. In 2020 is dit nog 93%.

Lees meer over de Wet Hillen

4. Aanvraag energielabel wordt duurder

Heb je plannen om jouw huis te verkopen? Dan was je al verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Vraag dit energielabel nog vóór 2021 aan, want de kosten hiervan gaan fors omhoog. Waar je nu online een energielabel aanvraagt voor minder dan een tientje, betaal je volgend jaar maar liefst 190 euro. Dit komt doordat een energiedeskundige voortaan naar je woning moet komen om het nieuwe label te bepalen.

De belangrijkste veranderingen voor kopers

Als starter is het momenteel lastig om aan een woning te komen. Dat ziet het kabinet ook. De maatregelen die het kabinet wil nemen zijn er onder meer op gericht om je kansen op een hypotheek te vergroten en zorgen er ook voor dat je minder spaargeld hoeft in te brengen.

1. Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters

Normaal betaal je als koper voor de overdracht 2% van de aankoopsom. Met ingang van 2021 vervalt waarschijnlijk deze overdrachtsbelasting eenmalig voor iedereen onder de 35 jaar. Ook als je jonger dan 35 bent en al een koophuis hebt, kun je bij het kopen van een ander huis eenmalig gebruikmaken van deze regeling. De regeling geldt voor de komende 5 jaar.

Beleggers moeten juist dieper in de buidel tasten. De overdrachtsbelasting voor beleggers stijgt namelijk van 2 naar 8% van de aankoopsom van de woning. Dit geldt overigens ook voor ouders die een huis kopen voor hun kinderen.

2. Studenten en tweeverdieners gaan erop vooruit

Een studieschuld telt per 1 januari 2021 mogelijk minder zwaar mee bij de aanvraag van een hypotheek, waardoor je meer kunt lenen. Er ligt een wetsvoorstel om vanaf 2021 de wegingsfactor te koppelen aan de gemiddelde rente van 5 jaar (de rente van de studieschuld). Dit heeft zowel een positieve invloed op bestaande als op nieuwe studieschulden.

Ook voor tweeverdieners ligt er een gunstig wetsvoorstel op tafel. Momenteel telt het tweede inkomen voor 80% mee bij het aanvragen van een hypotheek. Het voorstel is om dit per 1 januari 2021 voor 90% mee te laten tellen. Dat betekent dat tweeverdieners meer zouden kunnen lenen.

De verwachting is dat we uiterlijk in november weten of beide wetsvoorstellen worden doorgevoerd.

3. Kostengrens NHG wordt 325.000 euro

Een hypotheek kun je afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit kan tot een bepaald bedrag, ook wel de kostengrens genoemd. Momenteel ligt de kostengrens op 310.000 euro. Volgend jaar gaat deze grens omhoog naar 325.000 euro. Neem je energiebesparende maatregelen, dan kun je in 2021 een maximale hypotheek krijgen van 344.500 euro (106% van de marktwaarde). De extra 6% moet je volledig uitgeven aan energiebesparende maatregelen.

4. Meer belastingvrij sparen

Ben je nog aan het sparen voor een koophuis? Dan betaal je op dit moment belasting over je vermogen als dit hoger is dan 30.846 euro. In 2021 betaal je pas belasting bij een vermogen groter dan 50.000 euro. Je kunt dus meer belastingvrij sparen.

Wachten met kopen tot 2021?

Betekenen deze maatregelen dat je als jonge koper je zoektocht naar een huis misschien beter even kunt pauzeren? Niet per se. Een woning zoeken en vinden en daar financiering voor regelen neemt al snel een paar maanden in beslag. Bij het bieden op een huis kun je bovendien als voorwaarde stellen dat de overdracht in 2021 plaatsvindt. Vraag bij twijfel een Domicilie aankoopmakelaar om advies. Die kan je vertellen wat de regels voor jou betekenen en je bij de aankoop van een huis helpen om ervan te profiteren. Voor onafhankelijk hypotheekadvies kun je terecht bij Domicilie Hypotheken & Verzekeringen.

 

 

 

Ben je benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wil je de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2021 inzien? Bekijk dan de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.