Wat is je inkomen na arbeidsongeschiktheid?

In een situatie van arbeidsongeschiktheid kan je inkomen fors dalen. Vanuit de wet is geregeld dat je werkgever bij ziekte twee jaar het salaris doorbetaalt. Hoeveel salaris je krijgt doorbetaald is afhankelijk van jou werkgever. Na twee jaar kom je vaak in aanmerking voor een WIA-uitkering. De hoogte van de uitkering hangt onder anderen af van het laatst verdiende salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt door het UWV vastgesteld.

Netto Besteedbaar Inkomen

Wij geven je advies over de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Eerst bekijken we wat er al geregeld is via jou werkgever. Hierbij brengen wij het netto besteedbaar inkomen in beeld. Dit is je bruto inkomen minus belasting, hypotheeklasten en andere vaste lasten. Het laat zien wat je netto per maand overhoudt.

Soms kun je via je werkgever een collectieve verzekering afsluiten. Wanneer dit niet of slechts beperkt mogelijk is kun je een inkomensverzekering afsluiten. Een andere mogelijkheid is een woonlastenverzekering. Je kiest vooraf een verzekerd maandbedrag. Je kunt hierbij het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid verzekeren

Vragen of afspraak maken?

Neem contact op