Wat is de WOZ-waarde?

WOZ is kort voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning en bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die je moet betalen. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en inkomstenbelasting.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Elk jaar stelt de gemeente een nieuwe WOZ-waarde voor je woning vast. Dit wordt gedaan door de getaxeerde waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar te nemen (de waardepeildatum). De gemeente maakt hiervoor gebruik van kenmerken van de woning zoals: het type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging, bijgebouwen, energielabel en de staat van onderhoud. Ook de verkoopprijzen van woningen in de buurt worden in het bepalen van de waarde meegenomen. Met eventuele erfpacht en de verhuurde staat van de woning wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Aan de hand van de kenmerken van de woning en de verkoopprijzen van alle woningen in de gemeente, wordt er een marktanalyse gedaan. Met behulp van computerprogramma’s en rekenmodellen wordt de uiteindelijk de WOZ-waarde berekend. De vaststelling van de waarde wordt door de gemeente onderbouwd in een taxatieverslag.

Waar kun je de WOZ-waarde van jouw woning vinden?

  • De WOZ-waarde van alle woningen is openbaar. Je kan van iedere woning de WOZ-waarde inzien via het WOZ-waardeloket.
  • Op het aanslagbiljet van de gemeente staat de WOZ-waarde van de woning. Deze krijg je per post of kan je vinden in de berichtenbox van MijnOverheid.
  • De WOZ-waarde van je woning kan je opzoeken via MijnOverheid.
  • Je kunt ook toegang krijgen tot het taxatieverslag van jouw woning. Deze kan je opvragen bij de gemeente. Het kan ook zijn dat het taxatieverslag wordt meegestuurd met het aanslagbiljet.

Hoe controleer je de WOZ-waarde?

Het is mogelijk dat je vermoedt dat de WOZ-waarde van jouw woning niet juist is vastgesteld. Er zijn een aantal manier hoe je dit kunt controleren.

  • Als eerste kan je via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van jouw woning vergelijken met die van andere woningen met vergelijkbare kenmerken.
  • Ook kun je het taxatierapport van jouw woning opvragen en op zoek gaan naar oorzaken van de eventuele afwijkende cijfers.
  • Tot slot kun de WOZ-waarde van jouw woning vergelijken met de vraagprijs van woningen die te koop staan in jouw buurt. De laatste optie is om tegen betaling koopsominformatie van woningen op te vragen. Deze kun je dan vergelijken met de WOZ-waarde van jouw woning.

Is jouw WOZ-waarde te hoog en is er dus reden tot het indienen van bezwaar? Dan kan dit bij de gemeente tot 6 weken na datum van de WOZ-beschikking.