D

1. Bouw van meer betaalbare huizen

Tot 2030 zijn er 900.000 extra woningen nodig. Daarom maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks 100 miljoen euro vrij voor woningbouw. Hiermee wil de overheid in 2022 de snelle bouw van betaalbare woonruimte stimuleren.

Subsidieregeling voor speciale doelgroepen

Er is al een subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, statushouders en studenten. Deze regeling wordt verlengd tot 2025. Hiervoor is ieder jaar 10 miljoen euro beschikbaar.

2. Opkoopbescherming

Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten gebruik maken van de opkoopbescherming. Bepaalde gebieden in steden kunnen hiermee beschermd worden tegen opkoop van huizen voor verhuur. Doel is om betaalbare koopwoningen beschikbaar te houden voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Omdat het kabinet demissionair is, kondigt het verder geen ingrijpende stappen aan om de woningcrisis aan te pakken. Welke maatregelen moeten gaan zorgen voor een toegankelijke en stabiele woningmarkt, komt naar verwachting op het bord van het volgende kabinet.

De belangrijkste veranderingen voor huizenbezitters

Bezit je op dit moment al een koophuis? Dan zijn dit de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

 

3. WOZ-waarde stijgt

Er wordt verwacht dat in 2022 de WOZ-waarde gemiddeld tussen de 8,5% en 9% zal stijgen. Hierdoor stijgen ook een aantal belastingen, zoals de waterschaps- en onroerendezaakbelasting. Ook het eigenwoningforfait, oftewel het bedrag dat de Belastingdienst bij je inkomen optelt in je belastingaangifte, is afhankelijk van de WOZ-waarde.

4. Hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd

Eerder is al besloten om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Als je jaarinkomen hoger is dan 69.398 euro, dan heb je per 1 januari 2022 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage daalt namelijk van 43% naar 40%. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar.

5. Eigenwoningforfait daalt

Om dit te compenseren wordt het eigenwoningforfait verlaagd. Het percentage daalt van 0.50% naar 0.45% voor woningen tot 1.110.000 euro. Dat houdt in dat je per saldo meer hypotheekrente van de belasting mag aftrekken.

6. Aftrekpost wet Hillen wordt verder afgebouwd 

Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd.

In 2021 was 90% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar. In 2022 is dit nog 86,67%. Omdat je door deze afbouw mogelijk inkomen uit je eigen woning krijgt, kan het zijn dat je meer inkomstenbelasting gaat betalen.

7. Eigenwoningregeling wordt aangepast 

Per 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op 3 onderdelen aangepast. Met de nieuwe regeling wordt voorkomen dat er onbedoelde beperkingen op de hypotheekrenteaftrek zijn. Bijvoorbeeld mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. De aanpassing geldt voor partners die niet in algehele gemeenschap van goederen gehuwd of geregistreerd partner zijn.

8. Subsidie voor verduurzaming van woningen 

Verduurzaming is een speerpunt voor de overheid. De hoge kosten voor verduurzaming zijn voor veel woningeigenaren een drempel. Om ze toch over de streep te trekken, zijn de volgende subsidieregelingen vanaf 2022 tot en met 2024 beschikbaar:

De belangrijkste veranderingen voor kopers

Ben jij van plan een woning te kopen? Dan zijn de volgende zaken handig om te weten.

 

9. Vrijstelling van de overdrachtsbelasting blijft

Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste huis tot 400.000 euro. Kopers vanaf 35 jaar die zelf de woning gaan bewonen betalen 2% overdrachtsbelasting, kopers die er niet zelf gaan wonen betalen 8%. Dit zal in 2022 zo blijven, ondanks de kritiek dat veel kopers het bespaarde geld vooral gebruiken om extra te (over)bieden op huizen, waardoor de huizenprijzen juist verder konden stijgen.

Regeling wordt rechtvaardiger

Per 1 januari 2022 wil de overheid een aantal wijzigingen doorvoeren die de regeling eerlijker moeten maken. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2% wordt vanaf 2022 ook rekening gehouden met bijzondere omstandigheden die zich voordoen na de koop en vóór de overdracht, zoals een scheiding of overlijden. Ook komt er een vrijstellingsregeling voor bepaalde gevallen van terugkoop van een woning. Op een aantal andere punten wordt de antimisbruikregeling juist aangescherpt.

10. NHG-grens stijgt naar 355.000 euro

In 2021 kon je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten tot een aankoopbedrag van 325.000 euro. In 2022 stijgt de NHG-kostengrens naar 355.000 euro. De NHG verwacht dat de gemiddelde prijs voor een huis volgend jaar 400.000 euro is.

Of jij meer of minder moet betalen voor je woning hangt af van het geheel aan maatregelen en jouw persoonlijke situatie. Ook moeten sommige plannen nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Pas tegen het einde van 2021 weten we écht wat er allemaal verandert.

Ben je benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wil je de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2021 inzien? Bekijk dan de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.