1. Woning bezitten of verbouwen

Als je een eigen woning bezit, kun je diverse kosten van je woning aftrekken. Dit geldt ook als je voor de verbouwing van je woning een lening hebt afgesloten.

Aftrekbare kosten:

 • Rente over de hypotheek of lening (als je voldoet aan de voorwaarden)
 • Periodieke betalingen voor de rechten van bijvoorbeeld erfpacht
 • Financierings- of oversluitkosten
 • Boeterente (bij extra of vervroegde aflossing)

Wat moet je bijtellen:

 • Het eigenwoningforfait
 • Inkomsten uit kamerverhuur of tijdelijke verhuur (er kan sprake zijn van een vrijstelling)
 • Het belaste deel van een uitkering van een kapitaalverzekering eigen woning, gedeblokkeerde spaarrekening of belegginsrecht eigen woning

2. Woning verkocht in 2023

Als je je huis verkoopt, heeft dit meestal gevolgen voor je hypotheek of lening. Het bedrag van de aftrekbare rente kan daardoor hoger of lager worden.

Aftrekbare kosten:

 • Kosten van het doorhalen van de hypotheek op de verkochte woning

Wat moet je bijtellen:

 • Het eigenwoningforfait 
 • Inkomsten uit kamer- of tijdelijke verhuur (er kan sprake zijn van een vrijstelling)

Als je je woning met overwaarde verkoopt, kan dit invloed hebben op hoeveel rente je mag aftrekken voor je nieuwe woning. Je moet dan rekening houden met de bijleenregeling.

3. Woning gekocht in 2023

Wanneer je in 2023 een huis hebt gekocht, dan heb je naast eventuele hypotheekrenteaftrek ook het recht om eenmalig een aantal kosten van de belasting af te trekken die je gemaakt hebt tijdens de aankoop van de woning.

Aftrekbare kosten:

 • Rente over de hypotheek of lening (als je voldoet aan de voorwaarden)
  Heb je ook een huis verkocht? Dan beïnvloedt dit meestal je renteaftrek. Zie bijleenregeling.
 • De advies- en bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur
 • Bereidstellingsprovisie (wanneer een offerte moet worden verlengd)
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Kadasterkosten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • Periodieke betalingen voor de rechten van bijvoorbeeld erfpacht

Koop je een nieuwbouwhuis? Dan zijn daarnaast ook de volgende kosten aftrekbaar:

 • Bouwrente die je betaalde na het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • Kosten voor het bouwdepot
 • Renteverlies tijdens de bouw

Wat moet je bijtellen:

 • Het eigenwoningforfait
 • Inkomsten uit kamer- of tijdelijke verhuur (er kan sprake zijn van een vrijstelling)

4. Meerdere woningen

Heb je een nieuwe woning gekocht en is je huidige woning nog niet verkocht? Dan bezit je tijdelijk meerdere woningen. In de meeste gevallen kun je de hypotheekrente voor beide woningen aftrekken. Ook de rente over een overbruggingslening is aftrekbaar.

Aftrekbare kosten:

 • Rente over de hypotheek of lening (als je voldoet aan de voorwaarden)
 • Rente over de overbruggingslening
 • De advies- en bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur
 • Bereidstellingsprovisie (wanneer een offerte moet worden verlengd)
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Kadasterkosten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • Periodieke betalingen voor de rechten van bijvoorbeeld erfpacht

Koop je een nieuwbouwhuis? Dan zijn daarnaast ook de volgende kosten aftrekbaar:

 • Bouwrente die je betaalde na het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • Kosten voor het bouwdepot
 • Renteverlies tijdens de bouw

Wat moet je bijtellen:

5. Hypotheek overgesloten

Heb je in 2023 je hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker? Dan zijn verschillende kosten die je hebt gemaakt aftrekbaar.

Aftrekbare kosten:

 • De advies- en bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur
 • Taxatiekosten
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Kadasterkosten voor de hypotheekakte
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • Royementsaktekosten
 • Boeterente (bij vervroegd aflossen)

Wat moet je bijtellen:

6. Een eigen woning & scheiden

Heb je een eigen woning en ga je scheiden? Dan kan dit gevolgen hebben voor het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek. Als je in de eigen woning blijft wonen, kun je in bepaalde situaties de (hypotheek)rente blijven aftrekken. Dit hangt wel van de situatie af.

Verlaat je je woning? In dat geval kun je mogelijk nog twee jaar lang recht hebben op (hypotheek)renteaftrek. Als je direct na het verlaten van je huidige woning een nieuwe woning koopt, is het zelfs mogelijk om gedurende twee jaar de rente voor beide woningen af te trekken. De hoogte van het bedrag dat je kunt aftrekken van de hypotheekrente hangt af van het aandeel in het eigendom van de woning en de eigenwoningschuld. Meer informatie over de belastingaangifte uitgelicht per situatie vind je op de website van de Belastingdienst.