Wat is de bedenktijd?

Je kan als koper van een huis volgens de wet afzien van de aankoop. Dit kan tot drie dagen nadat de koper de ondertekende koopovereenkomst of een kopie daarvan heeft gekregen. Twee van deze drie dagen bedenktijd dienen werkdagen te zijn. Weekend- en feestdagen tellen hier dus niet mee. Een reden geven voor dit besluit is niet verplicht en er hoeft ook geen boete betaald te worden. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht, hier mag dus niet van afgeweken worden.

Ingang van de bedenktijd

De bedenktijd gaat in om twaalf uur ’s nachts op de dag dat beide partijen een kopie van de volledige getekende koopovereenkomst hebben ontvangen. Wanneer de koper als eerst tekent, moet hij dus wachten tot hij de door beide partijen getekende overeenkomst heeft ontvangen. Daarna gaat pas om twaalf uur ’s nachts die dag de bedenktijd in.

Waarom drie dagen?

Door drie dagen bedenktijd te hebben, loop je minder risico om het huis aan een andere koper te verliezen. De drie dagen bedenktijd zijn er dus vooral om de koper te beschermen. Dit is extra belangrijk wanneer er meer vraag dan aanbod is op de markt. Tijdens de bedenktijd is er ruimte om meer te onderzoeken over de bouwkundige staat van het huis of naar de reële waarde van de aankoopsom.

Voor wie geldt de bedenktijd?

Wanneer je als koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet je ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor een koper die handelt in dienst van een bedrijf of beroep en ook niet voor de verkoper.

Langere bedenktijd

Als een koper een langere bedenktijd wenst, kan dit worden afgesproken tussen verkoper en koper. Zowel de koper als de verkoper moeten het hierover eens zijn. Wanneer er wordt afgesproken om een langere bedenktijd te hanteren, moet dit in de koopovereenkomst worden opgenomen. Het is niet toegestaan om een kortere periode van de wettelijke bedenktijd van drie dagen te hanteren.

Heb jij vragen over de bedenktijd? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen je graag verder!