Actievoorwaarden Winactie Instagram

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassingen op de Instagram 1K winactie (hierna: “de Actie”). De Actie wordt uitgeschreven door Domicilie Makelaars en wordt niet gesponsord, georganiseerd of geassocieerd met Instagram.
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. De looptijd van de Actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 4. Domicilie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 6. Domicilie Makelaars handelt met zijn acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Domicilie Makelaars.
 8. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Domicilie Makelaars.

Speelwijze

 1. De Actie werkt als volgt:
 2. Like het bericht op de geplaatste post op Instagram (hierna: “Actiepost”)
 3. Laat jouw inzending achter in een reactie onder de Actiepost.
 4. Op maandag 7 december 2022 maken we de winnaar bekend via Instagram. De winnaar wordt ook persoonlijk geïnformeerd via zijn/haar Instagram-account.

Prijzen/actieproducten

 1. De winnaar krijgt een prijs zoals omschreven in de Actiepost.
 2. Onder alle binnen de Actieperiode geplaatste reacties onder de Actiepost wordt een winnaar gekozen.
 3. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 4. Bij gelijke inzending wordt er één winnaar getrokken.
 5. De winnaar dient de prijs op te halen op het kantoor aan de Notaris Fischerstraat 24 te Ede of aan het Molenplein 23 in Nijkerk.
 6. De prijswinnaar geeft Domicilie Makelaars toestemming voor het maken van een foto bij de prijsuitreiking en het gebruiken hiervan op social media, alsmede het bekend maken van de winnaar via deze media.
 7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 8. Over de uitslag, de prijs en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie is gratis. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 2. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer minimaal 16 jaar zijn.
 3. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 4. Medewerkers van Domicilie Makelaars zijn uitgesloten van deelname, alsmede iedereen die op enige manier direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 5. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden uitsluitend door Domicilie Makelaars gebruikt voor de winactie en worden niet gebruikt voor andere doeleinden of verstrekt aan derden.