Actievoorwaarden Facebook Winactie

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassingen op de Facebook winactie (hierna: “de Actie”). De Actie wordt uitgeschreven door Domicilie Makelaars en wordt niet gesponsord, georganiseerd of geassocieerd met Facebook.
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. De looptijd van de Actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 4. Domicilie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 6. Domicilie Makelaars handelt met zijn acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Domicilie Makelaars.
 8. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Domicilie Makelaars.

Speelwijze

 1. De Actie werkt als volgt:
 2. Like het bericht op de geplaatste post op Facebook (hierna: “Actiepost”)
 3. Laat jouw inzending achter in een reactie onder de Actiepost.
 4. Op <datum> maken we de winnaar bekend via Facebook. De winnaar wordt zo mogelijk ook persoonlijk geïnformeerd via een privébericht.

Prijzen/actieproducten

 1. De winnaar krijgt een prijs zoals omschreven in de Actiepost.
 2. Onder alle binnen de Actieperiode geplaatste reacties onder de Actiepost wordt een winnaar gekozen.
 3. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 4. Bij gelijke inzending wordt er één winnaar getrokken.
 5. De winnaar dient de prijs op te halen op het kantoor aan de Notaris Fischerstraat 24 te Ede of aan het Molenplein 23 in Nijkerk.
 6. De prijswinnaar geeft Domicilie Makelaars toestemming voor het maken van een foto bij de prijsuitreiking en het gebruiken hiervan op social media, alsmede het bekend maken van de winnaar via deze media.
 7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 8. Over de uitslag, de prijs en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.