Veelgestelde vragen bedrijven

Een verhurend/verkopend bedrijfsmakelaar behartigt uitsluitend de belangen van zijn opdrachtgever, terwijl een aanhurend/aankopend bedrijfsmakelaar juist bij uitstek de adviseur van u als huurder/koper is. Een goede aanhuur-/aankoopmakelaar luistert naar uw wensen, weet wat er speelt in de omgeving, wijst u op alternatieven waar u misschien zelf niet aan denkt en kan u behoeden voor eventuele vervelende juridische en/of financiële scenario’s. Het inschakelen van een aanhuur-/aankoopmakelaar is dus geen kostenpost maar eerder een investering die zichzelf gemakkelijk terugverdient!

Als partijen het eens zijn geworden over de prijs en de bijkomende voorwaarden (zoals de opleveringsdatum en bijkomende voorwaarden), legt de makelaar de mondelinge koop vast in een huurovereenkomst/koopakte, die door beide partijen ondertekend wordt in bijzijn van de makelaar.

Door een bod te doen bent u nog niet automatisch in onderhandeling. U bent pas in onderhandeling als de verhurende/verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. Een verhuurder/verkoper is niet verplicht om een tegenbod te doen.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot verhuur c.q. een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verhuurder/verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Nee. De verhurende/verkopende makelaar bepaalt samen met de verhuurder/verkoper de procedure en met wie als eerste in onderhandeling wordt gegaan. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is.

Nee. Aan een bezichtigingsafspraak kunt u geen rechten ontlenen. Deze is geheel vrijblijvend voor zowel u als de verhuurder/verkoper. Mogelijk heeft een ander na u gebeld die eerder tijd kon vrijmaken voor een bezichtiging.

Ja, dat kan, maar gebeurt niet vaak. Meestal zal de verhuurder/verkoper zich niet willen binden aan een toezegging. Een optie of toezegging kunt u niet eisen; de verhuurder/verkoper en zijn makelaar beslissen hierover.

Als een pand ‘onder bod’ is mag u wel een bod uitbrengen, maar de verhuurder/verkoper zal dan normaal gesproken (behoudens uitzonderingen) pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.

De rechter heeft bepaald dat als de wederpartij een bod niet accepteert maar een nieuw tegenbod uitbrengt, dat dan het oude bod is vervallen. Er is geen verplichting om door te onderhandelen.

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste huurder/koper is. In dat geval kan de verhuurder/verkoper samen met zijn makelaar besluiten om een lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen, bijvoorbeeld door een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans.

Nee. De rechter heeft bepaald dat de vraagprijs wordt gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verhuurder/verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet.

Ja, zolang het pand nog niet is verkocht, is de verhuurder/verkoper vrij om zijn prijs aan te passen.

Een taxatie wordt uitgewerkt in een officieel en volledig uitgewerkt document, “het taxatierapport”. Dit rapport dient vaak als basis voor de verzekering, hypotheek, lening(en) of bedrijfsfinanciering. Een waardebepaling is een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring van de makelaar van de actuele waarde van uw bedrijfspand. Op basis van een waardebepaling kunt u echter geen financiering/leningen afsluiten.

Ja, Domicilie is aangesloten bij de beroepsorganisatie NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Dit betekent dat we ons houden aan de richtlijnen van onze beroepsorganisatie ons onderscheiden op grond van kwaliteit, dienstverlening, advies en vakkennis. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd en blijven hun kennis verbreden. Vanzelfsprekend zijn we uitstekend ingevoerd in de nationale ontwikkelingen binnen de diverse vastgoedmarkten. Bovendien zijn we bij Domicilie als regionaal opererend makelaarskantoor met vestigingen in Ede en Nijkerk als geen ander bekend met de regionale en lokale marktontwikkelingen.