Wie is er verantwoordelijk?

Moet je jouw huurder waarschuwen wanneer je ontdekt dat de bedrijfsactiviteiten van de huurder in strijd zijn met het bestemmingsplan? In principe niet. Een huurder heeft namelijk onderzoeksplicht. Dit betekent dat hij  zelf moet onderzoeken wat er in het bestemmingsplan staat en of de activiteiten die hij van plan is uit te voeren in lijn liggen met deze plannen. Doet de huurder dit niet? Dan ben je – in principe – niet aansprakelijk. Eventuele opgelopen schade is voor rekening van de huurder.

Uitzondering 

Wanneer je als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst al wist dat de bedrijfsactiviteiten niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en je dit niet vertelt, dan kan je huurder de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden. Je zult dan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

In strijd met het bestemmingsplan

Als de huurder het pand in strijd met het bestemmingsplan gebruikt, mag de gemeente hiertegen handhaven. Dit noemen we ook wel de ‘beginselplicht om te handhaven’. Is er in het verleden een vergunningsaanvraag ingediend waarin duidelijk is aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten in strijd zullen zijn met het bestemmingsplan, en is deze vergunning verleend? Dan mag de gemeente later niet meer handhaven. Zij hebben immers zelf expliciet toestemming gegeven.

Afwijken van het bestemmingsplan?

Wil je huurder afwijken van het bestemmingsplan? Laat hem dit dan nagaan bij de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke vrijstelling gegeven wordt of dat er met een omgevingsvergunning het een en ander gerealiseerd kan worden.

Activiteiten toegestaan in het bestemmingsplan? 

Zijn de bedrijfsactiviteiten van je huurder toegestaan? Laat dit dan vastleggen in de huurovereenkomst, zodat er later geen misverstanden ontstaan.

Wil je jouw bedrijfspand verhuren? Bij verhuur van zakelijk vastgoed is het altijd verstandig een bedrijfsmakelaar in de arm te sluiten met ervaring en kennis van de zakelijke vastgoedmarkt. Domicilie Bedrijfshuisvesting adviseert je graag!