D

Vocht en schimmel

Het CBS meldt een sterk verband tussen het energielabel en het voorkomen van vocht en schimmel in eenzelfde woning. De kans op vocht en schimmel is 75% lager bij een woning met een gunstig label vergeleken met een huis met een ongunstiger label. Bewoners van een woning waarin vocht en schimmel voorkomen hebben volgens het onderzoek 15% meer kans op het gebruik van astma- of COPD-medicatie.

In een woning met het label A of B gebruiken, na correctie voor achtergrondkenmerken, ongeveer twee op de 1.000 personen minder medicatie, dan in een woning met energielabel C. Onder personen tot 50 jaar blijkt dit effect nog iets groter: van de 1.000 personen in een label A of B woning maken er drie minder gebruik van astma- of COPD-medicatie. Vergeleken met woningen met label D tot G is dit vijf op de 1000 minder.