Zoek een woning

Huurwoningen

Exclusief wonen

Nieuwbouwprojecten

Altijd op de hoogte blijven van ons actuele woningaanbod?

Download dan onze GRATIS app

Veranderingen voor huizenbezitters in 2018

15/01/2018

Het jaar 2017 ligt bijna achter ons, dus tijd om vooruit te kijken. Welke financiële gevolgen kunt u als (toekomstig) huizenbezitter in 2018 verwachten? Wij geven u een vooruitblik!

Maximale hypotheek naar 100%

Het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning gaat per 1 januari 2018 naar 100% van de marktwaarde. Dit betekent dat u over het algemeen meer eigen geld nodig heeft voor de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten.

Uitzondering voor starters

Als het aan de regeringspartijen in de Tweede Kamer ligt, kunnen starters volgend jaar nog steeds een hypotheek afsluiten van 101% van de woningwaarde. De regeringspartijen zijn bang dat starters op de woningmarkt vanwege de kosten zullen kiezen voor een hypotheek zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De opdracht aan minister Ollongren van Wonen is om voor deze groep een uitzondering te maken. 

Maximale hypotheekrenteaftrek daalt naar 49,5%

Sinds 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Voor 2018 komt dat neer op 49,5% en voor 2019 op 49%. Het streeftarief voor de maximale hypotheekrenteaftrek werd gesteld op 37% en zou bereikt worden in 2042. Echter, het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld gaan afbouwen met 3% per jaar. Hiermee wordt het streeftarief van 37% al bereikt in 2023.

>> Woningeigenaren worden hiervoor gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting en een verlaging van het eigenwoningforfait, de fiscale bijtelling voor woningeigenaren. Lees er meer over in het artikel: Dit betekent het regeerakkoord voor uw hypotheek. 

Restschuldregeling vervalt

Per 1 januari 2018 wordt het financieren van een restschuld duurder. De rente van een restschuldlening is vanaf dat moment niet meer fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid blijft wel van toepassing voor restschuldleningen die zijn afgesloten tussen 29 oktober en 31 december 2017. De duur van deze aftrek is maximaal 15 jaar.

Het effect van deze wijziging is dat een restschuldlening zwaarder meeweegt bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek. Hierdoor daalt het maximaal te lenen hypotheekbedrag. 

Stijging WOZ-waarde

In 2018 stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5 tot 7%. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk hierbij aan de OZB, eigenwoningforfait (inkomstenbelasting) en ook de schenk- en erfbelasting.

Dit waren helaas de minder leuke maatregelen. Toch is er ook positief nieuws te melden!

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Het inkomen van de partner met het laagste inkomen mag vanaf 2018 voor 70% meetellen bij een hypotheekaanvraag voor het bepalen van de maximaal toegestane maandlast. Nu is dat nog 60%. Het verschil in leenbedrag zal voor de meeste tweeverdieners tussen €5.000,- en €10.000,- liggen. 

Aanpassing NHG-grens

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties zoals een echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De NHG-grens wordt in 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. U kunt in 2018 een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten tot en met een koopsom van 265.000 euro. In 2017 was dat nog 245.000 euro.