Zoek een woning

Huurwoningen

Exclusief wonen

Nieuwbouwprojecten

Altijd op de hoogte blijven van ons actuele woningaanbod?

Download dan onze GRATIS app

Uitbreiding mogelijkheden bouw

12/11/2019

De gemeente Ede gaat de omgevingsvergunningverlening voor bouwprojecten verder uitbreiden. Natuurinclusief en klimaatneutraal bouwen is hierbij een voorwaarde.

De vergunningverlening voor grotere projecten kwam tot stilstand na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019. Die bepaalde dat plannen geen extra stikstofneerslag mogen veroorzaken, die nadelig is voor Natura2000 gebieden.

Ede besloot in september dat voor het bouwen van één woning, het ver- en uitbouwen van een woning, het ver- en uitbouwen van niet-agrarische utiliteitsgebouwen en het realiseren van 'bouwwerken geen gebouw zijnde' weer omgevingsvergunningen worden verleend. Ede voegt daar nu projecten aan toe die in de bouwfase een zeer beperkte stikstofneerslag veroorzaken, maar dat in de gebruiksfase niet doen.

Ede wordt flink geraakt door de stikstofproblematiek. Het grootste deel van de stad en dorpen ligt binnen drie kilometer van het Natura2000 gebied de Veluwe of het Binnenveld. Ook veel van de boeren hebben hun bedrijf in deze zone. Daarom kiest Ede voor een actieve aanpak van de stikstofproblematiek.

Lees verder bij Ede Stad