D

Aanbod woningen neemt toe

Intussen neemt het aanbod van woningen snel toe. Ook bij verkopers is het sentiment veranderd, zegt De Groot. “Huiseigenaren met verkoopplannen lijken meer geneigd hun huis snel te koop te zetten. Dit levert meer keuze op. Hierdoor hoeven potentiële kopers minder met elkaar te concurreren, wat de druk op de huizenprijzen verder verlaagt.”

De bank voorziet in het het Kwartaalbericht dan ook een sterke afzwakking van de huizenprijsgroei. Een bestaande koopwoning zal dit jaar gemiddeld 15,2% duurder zijn dan in 2021, meldt Rabobank. Voor volgend jaar voorziet de bank een stijging met een bescheiden 3%. In het eerste kwartaal gingen de Rabo-economen nog uit van een stijging van 17,3% in 2022 en 5,5% in 2023.

In het Kwartaalbericht geven de economen aan dat ze voor volgend jaar zelfs rekening houden met een beperkte daling van de huizenprijzen. De onderzoekers verwachten niet dat dit tot een crisis leidt zoals die tussen 2008 en 2013, toen de woningprijzen sterk daalden. Naar aanleiding van die crisis zijn maatregelen genomen waardoor kopers minder risicovol kunnen lenen en bovendien is de markt nu krapper, aldus de economen.