D

Plannen 2023 voor (toekomstige) woningbezitters

Minder energiebelasting betalen

Alle huishoudens gaan minder energiebelasting betalen. In de energiebelasting worden huishoudens tegemoetgekomen via de belastingvermindering en via lagere tarieven. De energiebelasting op gas daalt met 6,31 cent/m3 en op elektriciteit met 7,06 cent/kWh. De btw-verlaging uit 2022 wordt niet doorgezet, maar de verlaging van de accijns op benzine (22,46 cent per liter) en diesel (15,48 cent per liter) blijft bestaan.

Daarnaast is € 700 miljoen gereserveerd voor een gerichte verlaging van de energierekening van huishoudens met een laag inkomen en een hoog verbruik. Gezamenlijk kosten de maatregelen gericht op energie en brandstof € 6,7 miljard.

Extra geld voor verduurzamen woningen van huishoudens

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren. Door het extra geld kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken (verduurzamen). En zo besparen op hun energiekosten.

Btw op zonnepanelen van 21% naar 0%

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de btw op zonnepanelen afschaffen. Het tarief gaat dan omlaag van 21% naar 0%. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Meer betaalbare woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.

Versnelling flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 zogenoemde flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden gemaakt. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van € 106.671 tot €28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Het kabinet wil met de maatregel de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen. Starters met vermogende ouders hebben meer voordeel van de schenkingsvrijstelling dan starters met ouders met minder geld. De financiële uitgangspositie van huishoudens die zo een schenking ontvangen is namelijk vaak al beter in vergelijking met huishoudens zonder schenking.

Tarief overdrachtsbelasting verhogen

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen. Met de maatregel krijgen koopstarters en doorstromers een betere positie op de koopwoningmarkt tegenover beleggers. Door het hoofdverblijfcriterium betalen starters en doorstromers een lager tarief dan beleggers die een woning kopen voor verhuur.

Overige plannen

Benieuwd welke plannen er nog meer bekend zijn gemaakt? Je leest alle plannen hier.