D

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 385.000 euro. Dit is een stijging van bijna 15% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de laatste 20 jaar niet meer voorgekomen. Halverwege het eerste kwartaal van 2021 stonden circa 17.500 woningen te koop, 42% minder vergeleken met een jaar geleden.

Woningmarkt nog nooit zo krap

Gemiddeld werd een huis binnen 30 dagen verkocht en ruim 62% van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. Nederland kende nog nooit een krappere bestaande koopwoningmarkt dan nu met een krapte-indicator van 1,7. Dit betekent dat woningzoekende gemiddeld uit minder dan twee huizen kunnen kiezen.

 

Ede en Nijkerk

Bekijk hier de regionale cijfers vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Nieuwbouw

In het eerste kwartaal van 2021 verkochten NVM-makelaars bijna 14% meer nieuwbouwwoningen dan een jaar eerder. Het gaat om circa. 9.700 nieuwbouwwoningen. Het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is 22% lager dan een jaar eerder, wat neerkomt op 11.100 woningen. De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoningen is in een jaar tijd met bijna 8% toegenomen tot gemiddeld 433.000 euro.

Vanwege de onzekerheid rond corona zijn in 2020 diverse nieuwbouwprojecten naar voren gehaald en eerder op de markt gebracht dan gepland. Het tegenvallende eerste kwartaal van 2021 is waarschijnlijk het gevolg hiervan. De middellange vooruitzichten zijn niet positief: door corona en thuiswerken blijven grootschalige nieuwbouwlocaties steken in de besluitvoering.

 

NVM: meer gericht en vraaggestuurd bouwen

NVM-voorzitter Onno Hoes: “Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog.”

Hij roept het volgende kabinet op om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken. Een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is volgens hem essentieel om het tij te keren. “Het is wat mij betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving”, benadrukt hij. “Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu.”

Volgens de NVM-makelaars nemen kopers nu meer risico’s nemen om een huis te kunnen kopen. ,,Dat is een zorgelijke ontwikkeling. In deze absurde marktsituatie komt het beste en slechtste boven en daar moeten wij scherp op zijn”, zegt Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen. “De uitdaging is dat kopers, verkopers en makelaars het hoofd koel houden. Met elkaar zijn we aan zet om evenwicht terug te brengen in de markt, ook door meer gericht en vraaggestuurd te bouwen”.