D

Gemiddeld werd een huis binnen 29 dagen verkocht en maar liefst 57,8% van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. Een ongewone piek, zeker ten tijde van een gedeeltelijke lockdown. Het afnemende aanbod van huizen blijft de grootste bron van zorg. De krapte op de woningmarkt kenmerkt zich met een cijfer van 1,9, wat betekent dat woningzoekenden gemiddeld uit minder dan twee huizen kunnen kiezen.

Aantal verkochte bestaande koopwoningen

Ede en Nijkerk

Bekijk hier de regionale cijfers vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Regionale cijfers versus landelijk gemiddelde

Nieuwbouw

In het vierde kwartaal van 2020  zijn 9.600 nieuwbouwwoningen en -kavels via NVM-makelaars verkocht, 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod bleef nagenoeg gelijk, waardoor de nieuwbouwmarkt krapper werd. De prijs van nieuwbouwwoningen steeg 9% in een jaar.

Een deel van de verklaring kan gevonden worden in het feit dat 2020 een correctie was van een tegenvallend 2019. Remde in 2019 de stikstof- en PFAS-problematiek de nieuwbouwproductie aanzienlijk, in 2020 was daar nauwelijks sprake meer van. Het resultaat is 20% meer nieuwbouwtransacties dan in 2019.

Toch zullen er naar verwachting minder nieuwbouwwoningen te koop worden gezet in 2021 dan in 2020. En dat betekent dus ook dat er weinig doorstroming plaats kan vinden.

Concluderend: de almaar stijgende prijzen voor zowel bestaande als nieuwe woningen leidt ertoe dat een deel van de woningbezitters blijft vastzitten in een goedkopere en wellicht niet-duurzame woning.

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen

NVM: meer gericht en vraaggestuurd bouwen

NVM-voorzitter Onno Hoes riep een jaar geleden de overheid al op om een sterkere rol in te nemen in de planning van de woningbouw. Hoewel bijna alle politieke partijen nu veel aandacht hebben voor dit vraagstuk, schreeuwt de woningmarkt nog steeds om actie. “We hebben écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken. Naast het bestrijden van de coronacrisis en het aanjagen van de economie moet het volgende kabinet de woningmarkt als derde prioriteit integraal aanpakken”, aldus Hoes.

De NVM roept onder meer op om meer gericht en vraaggestuurd te gaan bouwen, zodat vraag en aanbod meer in balans komen. Lana Gerssen van de vakgroep Wonen: “Laat de (lokale) overheden niet alleen kijken naar de aanwijzing van locaties, maar ook naar de woningtypes en prijsklassen waar de markt om vraagt. Gemeenten moeten over hun schaduw heen springen en vraaggestuurd bouwen.”