D

Hoe ziet de rookmeldersverplichting eruit?

Vanaf 1 juli dit jaar moet elke woning in Nederland verplicht zijn uitgerust met rookmelders: op elke woonverdieping moet minimaal één rookmelder worden opgehangen. Ook besloten ruimtes en ruimtes die ook als vluchtroute dienen moeten worden voorzien van een rookmelder. In ruimtes waar niet daadwerkelijk in wordt gewoond, zoals kelders en zolders, geldt de verplichting niet.

Aan welke eisen moeten de rookmelders voldoen?

Zomaar een willekeurige rookmelder ophangen volstaat niet. Rookmelders moeten aan een aantal specifieke eisen voldoen, die vermeld zijn in het Europese EN 14604-certificaat. Rookmelders die op netstroom werken moeten daarnaast ook NEN 2555-gecertificeerd zijn. Deze certificaten bieden de garantie dat de rookmelder makkelijk en veilig kan worden geplaatst, dat hij rook tijdig detecteert en dat het geluidssignaal overal goed te horen is.