D

Wat onder meer opvalt is dat de totale woningvoorraad gemiddeld een hoger energielabel heeft dan in 2015, en dat inmiddels 25% van de verkochte woningen over een A-label beschikt. Als de verkopen van 2022 worden afgezet tegen de labelverdeling in de huidige koopwoningvoorraad, blijken de verkopen een aardige afspiegeling van de gehele voorraad.

Slechte labels blijven verkoopbaar, maar het energielabel heeft grote invloed op de waarde. Uit een eerdere studie van de universiteiten van Tilburg en Maastricht uit 2021 bleek al dat een ‘rood’ energielabel (G of F) steeds minder opbrengt bij verkoop. De studie van Brainbay bevestigt dit niet alleen, maar laat ook zien dat elke labelsprong leidt tot een hogere woningwaarde. Een woning met label C brengt gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare  woning met een G-label. Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat het dan al snel om ruim € 30.000.