D

STAD

Vorig jaar spraken de gemeenten in de Foodvalley (Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk) af tot 2040 maar liefst 40.000 huizen toe te voegen. Een complete stad zo groot als de gemeente Veenendaal. Daarvan willen het Rijk en de gemeenten dat 30 procent bestaat uit sociale huur.

De corporaties Rhenam Wonen, Veenvesters, De Woningstichting,Idealis, Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk, Woningbedrijf Renswoude en Woonstede bieden aan die huizen te bouwen. Omdat er (vooral) in Wageningen ook veel studenten wonen, worden daarnaast 1200 nieuwe studenteneenheden toegevoegd.